Правові засади діяльності

Основним видом діяльності ТОВ «Кредитні ініціативи» в сфері фінансових послуг є факторингові операції.

Відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг» від 3 квітня 2009 року N 231, - факторингові операції віднесені до фінансових послуг.

Згідно ст.1077 Цивільного кодексу України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Таким чином, угода за договором факторингу спрямована на фінансування однією стороною іншої сторони шляхом передачі в її розпорядження певної суми грошових коштів. Така послуга за таким договором надається фактором клієнту за плату, розмір якої визначається договором.

При цьому саме грошове вимога, передане клієнтом фактору, не може розглядатися як плата за надану останнім фінансову послугу. (Вищий господарський суд України. Справа № 10/282 від 10.10.2007; Верховний Суд України "Про відзнаки договорів факторингу і договорів поступки права вимоги" від 10.07.2007р.)

Отже, факторингова операція за своєю юридичною суттю є угодою з відступлення права грошової вимоги (боргу), тобто заміни кредитора. Однак, основне (але не єдине) розходження її від цесії (відступлення права грошової вимоги - ст. 512 Цивільного кодексу України) це оплатного послуг фактора.

Наша компанія досить успішно купує у інших фінансових та нефінансових установ заборгованість фізичних осіб номіновану в іноземній валюті (валютні борги) за допомогою такого фінансового інструменту як факторинг.

Наші клієнти часто запитують, чи здійснює ТОВ «Кредитні ініціативи» факторингові операції з купівлі боргів фізичних осіб борг (кредитна заборгованість тощо) яких номінований в іноземній валюті і чи відповідають ці операції нормам чинного в Україні законодавства, а саме, потрібна фактору ліцензія на здійснення валютних операцій?

Ми відповідаємо ствердно, що такі операції не вимагають наявності у нас - фактораліцензіі на здійснення валютних операцій.

Свою позицію ми можемо обгрунтувати наступним чином: Згідно ст.1 Декрету Кабінету міністрів України, від 19.02.1993, № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) валютні операції це:
• операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;
• операції пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передачею заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;
• операції, пов'язані з ввезенням, переказом і пересиланням на територію України та вивезенням, переказом і пересиланням за її межі валютних цінностей.
Таким чином, необхідно визначитися, чи є валютні цінності предметом договору факторингу.
Згідно з визначенням в ст.1 Декрету поняття «валютні цінності» це:
• валюта України - грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських квитків, монет і в інших формах, які звертаються та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу , кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших фінансових установах на території України;
• платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони​​, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України ;
• іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських квитків, монет, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу , кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами України;
• платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;
• банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, виготовлені з дорогоцінних металів.
Таким чином, права вимоги грошових коштів в іноземній валюті відсутні в переліку складових поняття «валютні цінності», відповідно операції з ними не є валютними операціями і не вимагають ліцензування відповідно до ст.5 цього Декрету.