Погашення простроченої заборгованості за кредитним договором

У випадку якщо у Вас є прострочена заборгованість за кредитним договором, питання може бути врегульоване наступним чином:

Обслуговування згідно з графіком погашення

 

Добровільна реалізація заставного майна

 
\

Самостійний викуп заставного майна за ціною еквівалентної ринкової

 

Примусове стягнення на користь кредитора

 

До уваги факторингових компаній!

ТОВ «Кредитні Ініціативи » відкрите до співпраці . З питань покупки Вами боргових зобов'язань за договором факторингу або цесії по конкретних позичальникам , Ви можете звернутися письмово з викладенням суті Вашої пропозиції і зазначенням контактних телефонних номерів:
- за адресою: м.Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21;
- за адресою електроної скриньки: info@c-inceptum.com.ua